Artes

ISO 14001:2015 Artes Roegiers

Het ISO 14001:2015-certificaat is een maatstaf voor een milieuvriendelijke aanpak. Zowel Artes Roegiers en Artes Depret hadden deze reeds enige tijd geïntroduceerd en wensen dit nog meer te verbeteren de komende jaren. Met dit certificaat worden wij extra aangezet om de milieuwetgeving strikt op te volgen en de milieubelasting continu verder te beperken.
Dit milieumanagementsysteem, waarin ook kwaliteit en veiligheid geborgd zijn, richt zich op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Het monitoren, beheersen en reduceren van de milieueffecten is een essentieel onderdeel van ons beleid.
Eveneens het voldoen aan de diverse klanteneisen alsook een persoonlijke positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van de huidige milieuproblemen die er zijn in de wereld.