Artes

VCA**-attest Artes Roegiers

Artes Group hecht veel belang aan veiligheid en respect voor het milieu. Zowel Artes Depret, Artes Roegiers als Artes Woudenberg beschikken reeds jaren over een VCA**-attest. Elk project wordt dan ook uitgevoerd volgens een vooropgesteld VGM-dossier, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Het VCA**-attest staat voor :

V eiligheid : veiligheid en gezondheid op het werk en milieu (VGM)
C hecklist : vragenlijst gebruikt als doorlichting
A annemers : bedrijf of onderaannemer die werken uitvoert

Het VCA-attest bevestigt dat het bedrijf haar activiteiten op een gestructureerde en veilige manier voert. Opdrachtgevers en aannemers zijn wettelijk verplicht om zowel de eigen werknemers als die van de onderaannemer van risico's te vrijwaren. Artes Group doet enkel een beroep op onderaannemers die een kwaliteits- en/of veiligheidslabel, attest of certificaat hebben. Naast de aspecten met betrekking tot de veiligheid wordt ook aandacht besteed aan milieu en gezondheid.