Artes

Erkenningen

In België kunnen contracten voor openbare werken enkel aan ‘erkende’ aannemers worden toegekend. De overheid kent een bepaalde klasse toe, naargelang de omvang van de werken die men mag uitvoeren, voor een bepaalde categorie of ondercategorie. De criteria hiervoor zijn de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit van het bedrijf.

Deze classificatie, gaande van 1 tot 8, bepaalt o.a. het maximum toegestane contractbedrag voor elk werk dat de aannemer mag uitvoeren. Een hogere klasse laat hem toe grotere openbare contracten aan te nemen. Dit registratiesysteem is een kwaliteitslabel voor Belgische aannemers.