Artes

referenties

Bocholt-Lozen

image
image
  • thumbImage
  • thumbImage
Nv De Scheepvaart investeert voortdurend in de verdere uitbouw en het onderhoud van de infrastructuur van onze waterwegen. In het kader hiervan heeft Artes Roegiers de opdracht ontvangen om 2km kanaal in Bocholt-Lozen te herstellen. Zowel op linker-en rechteroever moet de stabiliteit van de dijklichamen verbeterd worden. Om de nieuwe oevers te verstevigen en te beschermen tegen verzakkingen zijn er diverse maatregelen gepland:
  • De bestaande houten oeververdediging vervangen wij door een nieuwe met stalen damplanken.
  • Afbraak bestaande dijklichaam en profileren van de talud
  • Plaatsen nieuwe wrijfhouten
  • Plaatsen nieuwe looproosters en ladders

opdrachtgever

NV De Scheepvaart

ontwerp

/

bouwplaats

Bocholt-Lozen

bedrag

4.000.000

uitvoering

2016-2017

door

  • Artes Roegiers