Artes

referenties

Het nieuwe Zand

image
image
image
image
image
image
image
image
image
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
’t Zand te Brugge ondergaat metamorfose

’t Zand en de Vrijdagsmarkt zoals we ze vandaag kennen, dateren reeds van 1982. Sindsdien wordt het plein voor talrijke evenementen gebruikt en dit laat zijn sporen na. Ook in de toekomst zal dit plein een prominente rol blijven opeisen en daarom is een heraanleg broodnodig. Reeds in 2011 heeft Artes Depret de paviljoenen vernieuwd naar de huidige glazen structuren. Nu is het plein aan de beurt. Via een internationale wedstrijd, uitgeschreven door Stad Brugge, werd het ontwerp van West 8 en Snoeck en Partners gekozen. Vandaag start het team van Artes Depret in samenwerking met Aswebo aan de realisatie van het “ ’t Nieuwe Zand”.

Het “ ‘t Nieuwe Zand “ kent diverse pijlers die het plein een nieuwe beleving moeten geven:

Parkbeleving op het plein: Het vormt de ambitie bij de herinrichting van ‘t Zand om de maximale beschikbare ruimte voor een multifunctioneel gebruik in balans te brengen met de intimiteit die noodzakelijk is om het plein attractief en gezellig te maken op momenten dat er geen evenementen plaatsvinden. Op vandaag is het plein functioneel, maar het voelt groot en leeg aan. En net dit moet veranderen! Men opteert om de beleving van het park door te trekken naar het plein.

Bestrating: Het plein wordt intensief gebruikt, vaak door zware voertuigen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de funderingen. Afhankelijk van het gebruik en de zone op het plein wordt een aangepaste bestratingsdikte voorzien. De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken ingevuld. De mozaïek gaat in dialoog met de verschillende gevels van de omliggende gebouwen maar vormt ook een abstracte organisatiefiguur in de ruimte. De uitvoering gebeurt in een variatie aan granietklinkers die per zone verschillen van kleur, afwerking en legverband.

Reduceren autoverkeer: De heraanleg van het plein biedt de kans om na te denken over de mobiliteit rondom het plein. Er wordt resoluut gekozen voor een andere organisatie en reductie van het autoverkeer rondom het plein, doch zonder te raken aan de noodzakelijke bereikbaarheid en aansluiting van het omliggend stratenweefsel.

Verlichting: Over het gehele plein wordt er ook aandacht besteed aan de juiste verlichting in functie van comfort, veiligheid en verbruik.

Reien: Het water aan de kant van de Westmeers zal meer open worden uitgewerkt. Langs het stuk aan het Concertgebouw en het Koning Albert I-park komen over een korte afstand een aantal zittreden die contact met de rei mogelijk maken. Hierdoor ontstaat een gezellige ontmoetingsruimte bij het water.

Fietsenstallingen: ’t Nieuw Zand krijgt er in totaal een vierhonderdtal kwalitatieve ondergrondse fietsenstallingen bij en alle fietsstalplaatsen verhuizen ondergronds. Op die manier wordt het open karakter van het plein maximaal gevrijwaard. Artes Depret zal instaan voor de realisatie van extra toegangen naar de ondergrondse parking.

Bomen: Alle linden op het plein worden verwijderd en vervangen door 68 nieuwe linden. Daarnaast komen er op het plein nog 38 nieuwe linden bij, deels in volle grond en deels in boombanken.

Fontein: De fontein zal vermoedelijk een nieuwe plaats krijgen in het Albert I-park.

Voor meer gedetailleerde informatie kan je de website van Stad Brugge consulteren. Hier vind je alle informatie betreffende het ontwerp, de diverse fases en hun eventuele hinder die ze kunnen veroorzaken.

opdrachtgever

Stad Brugge, in onderaanneming van Aswebo

ontwerp

West 8 architecten en Snoeck en Partners

bouwplaats

't Zand, Brugge

bedrag

3.369.274,66

uitvoering

door

  • Artes Depret